menu
Word Lid
Socialistisch pensioenplan blijft onbetaalbaar en onrechtvaardig: splits de sociale zekerheid!

Het Vlaams Belang stelt grote vraagtekens bij het pensioenplan van pensioenminister Karine Lalieux (PS). De partij is tevreden over een minimumpensioen van €1.500, en zette er dan ook sterk op in in aanloop naar de verkiezingen van ’19, maar sabelt het plan-Lalieux neer als volstrekt onrealistisch. “Dit is een opbod- en aankondigingspolitiek”, reageert Kamerlid Ellen Samyn. “Lalieux heeft dit plan helemaal niet doorgesproken met de rest van de coalitie, maar ten gronde ontbreekt elke realiteitszin: het huidige pensioensysteem in Belgische context is onbetaalbaar - dit plan maakt het gewoon erger.” Over de financiering van het hele gegeven wordt zedig gezwegen, klinkt het bij Het Vlaams Belang. “De enige manier om de pensioenen betaalbaar en rechtvaardig te maken is de splitsing van de sociale zekerheid (SZ).”

Lalieux heeft donderdag haar plan rond de pensioenhervorming gelekt naar de pers. Doorgesproken met de rest van de coalitie is het niet, maar concreet komt het erop neer dat wie een loopbaan van 42 jaar gepresteerd heeft op volwaardig pensioen kan - ook alvorens men de pensioenleeftijd heeft bereikt die naar 67 jaar werd opgetrokken onder Michel I. Het minimumpensioen zou dan weer opgetrokken worden naar 1.500 euro, een doelstelling die het Vlaams Belang al langer naar voren schuift. Die laatste partij heeft echter ernstige bedenkingen bij de financieringszijde van het plan-Lalieux. “Dit plan maakt de problemen gewoon erger. De sociale zekerheid moet gesplitst worden om de betaalbaarheid op te lossen, daarna kunnen we in een Vlaamse SZ werken aan rechtvaardige pensioenen die eerlijk en menswaardig zijn samengesteld.”

“Het Belgisch pensioenstelsel is gedoemd om te falen - met het plan van de PS hebben we binnenkort allemaal even lage pensioenen”

“Lalieux’ plan is onrealistisch omwille van verschillende redenen”, reageert Samyn. “Ten eerste is dit niet doorgesproken binnen de labiele paars-groene monstercoalitie. Ze heeft de wetteksten zogezegd klaarstaan, maar er ging nog niets naar de Raad van State en zelfs niet naar financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V)! Maar ten tweede, en veel belangrijker: de onbetaalbaarheid en onrechtvaardigheid van de Belgische pensioenen wordt in de verste verte niet behandeld. Binnen de huidige context van transfers, grote werkloosheid in Wallonië en vergrijzing is het huidige systeem reeds gedoemd om te falen - Lalieux’ plan versnelt dat failliet gewoon. Met de PS gaat iedereen een even laag pensioen krijgen.”

De oplossing ligt volgens het Vlaams Belang dan ook in de splitsing van de SZ. “Zo creëren we ruimte om zowel een rechtvaardig als een betaalbaar Vlaams pensioensysteem in het leven te roepen. De pensioenen in dat systeem kunnen dan naar omhoog - want we moeten omgaan met de laagste pensioenen van West-Europa terwijl de Vlamingen keihard werken - en de berekening moet rechtvaardiger: de historische scheeftrekkingen tussen zelfstandigen, private werknemers en ambtenaren moeten in fasen naar elkaar getrokken worden. Elk gewerkt uur moet voor iedereen hetzelfde opleveren qua pensioenpunten. Op basis van deze punten kan dan het volwaardig pensioen berekend worden.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF